Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Vítáme Vás na našich webových stránkách. Klademe velký důraz na zachování přesnosti, mlčenlivosti a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje kategorie zpracovávaných osobních údajů, způsob, jakým můžou být zpracovávány, na jaké účely a na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány, a jak je chráněno vaše soukromí.
Pečlivě si prosím přečtěte toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste pochopili naše stanoviska a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jak s nimi zacházíme.

2. Sběr a použití (zpracování) vašich osobních údajů

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje pomocí souborů cookies a podobných technologií (“Cookies”), ke kterým jste nám dali svůj souhlas. Cookies jsou malé datové soubory, které se při procházení našich webových stránek vloží do vašeho počítače nebo jiného mobilního či kapesního zařízení (jako jsou chytré telefony nebo tablety). Sledované informační soubory cookies se mohou týkat přímo vás, vašich preferencí nebo vašeho zařízení, a nejčastěji se využívají k tomu, aby internetová stránka fungovala podle vašeho očekávání. Informace vás obvykle přímo neidentifikuje, ale může vám poskytnout osobnější zážitek z prohlížení webové stránky. Cookies mají různé formy. Některé soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby web správně fungoval, pro analytické účely nebo pro měření výkonnosti našich webových stránek. Ostatní soubory cookies nám umožňují poskytovat vylepšené funkce a personalizaci, jsou nastavovány třetími stranami, které si vytvoří svůj profil, který vás může zajímat, nebo vám s nimi umožní sdílet obsah. Vzhledem k tomu, že respektujeme právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy souborů cookies nepovolovat. Blokování některých typů souborů cookies však může ovlivnit prohlížení webu a služby, které jsme schopni nabídnout. Chcete-li získat další informace o cookies a jak je můžete blokovat, přejděte dolů na kapitolu “Cookies”.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek, a to buď přes uvedené kontaktní údaje nebo pomocí formulářů, můžeme také shromažďovat a zpracovávat osobní informace, které jste nám poskytli, včetně vašeho jména, adresy, e-mailu, povolání, dotazu a dalších poskytnutých osobních údajů. Tyto informace využíváme například pro zpracování odpovědí na dotazy, pro poskytování služeb zákazníkům (nyní a v budoucnu) a pro obecné účely konverze potenciálních klientů. Pro tyto účely se ukládají vaše osobní údaje v našich CRM systémech a s tímto cílem se do vašeho počítače ukládají soubory cookies.

Využíváte-li digitální nástroje nebo funkce našich webových stránek, jako jsou plánovače, zpravodaj a soutěže, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, polohu, profesi a další osobní informace, které jste se rozhodli nám poskytnout. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pro účely, o kterých jsme vás informovali před tím, než jste použili tyto digitální nástroje nebo funkce. Pokud jste se zaregistrovali k odebírání upozornění nebo zpravodaje, můžeme provádět aktualizace např. nových funkcí webových stránek, zvláštních událostí, soutěží, produktů a služeb. Samozřejmě vždy, když je to nezbytné, požádáme o váš souhlas.

3. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Obecně platí, že společnost Santé Dents s.r.o. shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pouze tehdy, je-li k tomu oprávněná. To zahrnuje nutnost plnění smlouvy nebo služby, která je k dispozici na našich webových stránkách, a oprávněný zájem o sledování online chování, smlouvu s e-mailovou adresou nebo sledování IP adresy. Pro zpracování osobních údajů shromážděných pomocí souborů cookies vás obvykle žádáme o váš souhlas a vždy vám poskytneme snadný způsob, jak od tohoto souhlasu odstoupit (odmítnout).

4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Osoby v rámci společnosti Santé Dents s.r.o., které mohou získat přístup k vašim osobním údajům, jsou správci systému nebo osoby, které pracují pro nebo v oddělení marketingu, IT, prodeje nebo zákaznických služeb. Vaše osobní údaje také mohou být sdíleny se třetími stranami, s nimiž spolupracujeme, a které tyto informace potřebují k tomu, aby pro nás vykonávali svou práci. Jsou jimi například odborníci v oblasti IT nebo marketingu, kteří spravují naše webové stránky nebo jejich obsah. Společnost Santé Dents s.r.o. předpokládá, že tyto třetí strany budou zpracovávat veškeré osobní údaje, které jim byly předány, v souladu s platnými právními předpisy.

5. Bezpečnost vašich informací

Abychom pomohli chránit bezpečnost osobních údajů a osobně identifikovatelných informací, dodržujeme fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření. Aktuálně aktualizujeme a testujeme naši bezpečnostní technologii. Zpřísnili jsme podmínky pro přístup našich zaměstnanců k vašim osobním údajům. Kromě toho, školíme zaměstnance o důležitosti zachování mlčenlivosti a o zachování utajení a bezpečnosti vašich osobních údajů. Přijímáme vhodná disciplinární opatření k prosazování odpovědnosti našich zaměstnanců v oblasti ochrany soukromí.

6. Ukládání a uchovávání dat

Osobní údaje jsou uloženy na serverech společností třetích stran na serverech založených na cloudových službách, které provozují firmy třetích stran. Během uložení a přenosu, jsou vaše osobní údaje zašifrovány. S výjimkou případů, kdy to příslušné zákonné nebo regulační podmínky dovolují nebo vyžadují, uchovává společnost Santé Dents s.r.o. vaše osobní údaje pouze po takovou dobu, po kterou je uchování údajů nezbytné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách uchovávání údajů.

7. Právo na přístup, opravu a vymazání vašich osobních údajů a další práva subjektu údajů

Na základě obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a zákonů na ochranu soukromí v jiných zemí, mají subjekty údajů určitá práva.

Právo na přístup a právo na opravu: Máte právo požadovat přístup ke všem vašim osobním údajům, které společnost Santé Dents s.r.o. uchovává, a můžete požádat o opravu veškerých nepřesností, které se vás týkají.

Právo na vymazání: Za předpokladu, že byly splněny zákonné požadavky, můžete požádat o vymazání údajů. To se nevztahuje na osobní údaje, které podléhají zákonné retenční lhůtě nebo které jsou nezbytné pro ustavení, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, a to v zemi svého bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení ochrany osobních údajů, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno platné právo.

Právo na omezení zpracování: V určitých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.

Přenositelnost dat: Pokud jsme závislí na vašem souhlasu nebo na skutečnosti, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste součástí právního základu pro zpracování, a že osobní údaje jsou zpracovávány automatickým způsobem, máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které jste poskytli společnosti Santé Dents s.r.o., a to ve strukturované, běžně používané, čitelné podobě, a pokud je to technicky možné, můžete požadovat, abychom je předali jinému kontrolorovi.

Právo vznést námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu: Pokud jsme závislí na oprávněném zájmu zpracování údajů, máte proti takovému zpracování právo vznést námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a my toto zpracování musíme zastavit, pokud nemůžeme předložit přesvědčivé a oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, s výjimkou případů, kdy je potřeba zpracovat tyto údaje pro ustavení, výkon nebo obranu právních nároků. Obvykle, když závisíme na oprávněném zájmu jako základu pro trestní stíhání, věříme, že dokážeme předložit takové přesvědčivé a oprávněné důvody, avšak jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně.

Právo na zrušení souhlasu: Když závisíme na vašem souhlasu se zpracováním údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. To se týká zejména souborů cookies, které na našich webových podporujeme.

8. Cookies

Níže naleznete další informace o každém typu souboru cookies, který používáme na našich webových stránkách, a jak je můžete blokovat. Pokud zakážete soubory cookies, některé funkce našich webových stránek nemusí správně nebo vůbec fungovat. Chcete-li soubory cookies zakázat, můžete tak učinit změnou nastavení prohlížeče na webových stránkách a cookies zamítnout. Provedení závisí na používaném prohlížeči. Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookies, což se obvykle nachází v nabídce “Možnosti” nebo “Předvolby” vašeho prohlížeče. Pro podrobnější informace použijte volbu “Nápověda”. Pokud hledáte další informace o cookies, můžete navštívit stránku www.allaboutcookies.org, která obsahuje komplexní informace o souborech cookies a o tom, jak změnit nastavení v celé řadě prohlížečů. Pokud chcete zrušit svůj souhlas s některými soubory cookies používanými na našich webových stránkách, klikněte na tlačítko “Nastavení souborů cookies” v dolní části našich webových stránek.

Přísně nutné soubory cookies. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být v našich systémech vypnuty. Obvykle jsou konfigurovány pouze jako reakce na akce, které provádíte, což odpovídá požadavkům na služby, jako je nastavení předvolby ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit, aby prohlížeč tyto soubory cookies blokoval nebo na ně upozorňoval, ale určitá část našich webových stránek přestane fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobní údaje.

Výkonnostní soubory cookies. Tyto soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Díky nim se dovídáme, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární, a vidíme, jak se návštěvníci pohybují po webu. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

Funkční soubory cookies. Tyto soubory cookies umožňují webové stránce provozovat rozšířené funkce a personalizaci. Mohou být nastaveny námi nebo třetí stranou – poskytovatelem služeb, jehož služby jsme přidali na naše stránky.

Cílené cookies. Tyto cookies jsou nastavovány na našich stránkách našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je využívají pro vytváření profilů svých zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Osobní údaje přímo neukládají, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, zaznamenáte méně cílené reklamy.

Soubory cookies sociálních sítí. Tyto soubory cookies jsou vytvářeny řadou služeb sociálních sítí, které jsme na stránky přidali, abychom vám umožnili sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Jsou schopni sledovat váš prohlížeč přes jiné stránky, vytvářet profil na základě vašich zájmů a případně dalších osobních informací. To může ovlivnit obsah a zprávy, které se vám zobrazují na jiných, vámi navštívených webových stránkách. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, pravděpodobně nebudete moci používat tyto nástroje pro sdílení. Platformy sociálních sítí, pro které mohou naše webové stránky mít cookies, zahrnují Facebook, LinkedIn, twitter, google+ a Instagram. Pro konzultaci oznámení a zásad na ochranu osobních údajů, se obraťte na webové stránky těchto sociálních mediálních sítí.

Tagy. Tagy jsou obecným názvem prvků kódu na našich webových stránkách. Většina tagů pouze popisuje obsah stránky, ale některé typy tagů obsahují programové prvky nebo vkládají do stránky dynamický obsah, například video nebo audio soubory. Některé tagy, zejména ty, které přidávají obsah nebo funkčnost z externích zdrojů do vaší domény, mohou přinášet rizika spojená s ochranou soukromí, a je třeba je posoudit a zorganizovat. Jedná se o tagy třetích stran a ve většině případů poskytují vaší webové stránce přidanou hodnotu. Měli byste si však být vědomi toho, že s sebou přináší vyšší rizika. Většina souborů cookies umístěných na našich webových stránkách, bude nastavena pomocí těchto tagů, ale některé tagy mohou shromažďovat vaše údaje bez použití cookies.

9. Odkazy na jiné webové stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nemusí vyhovovat vaším podmínkám. Při kliknutí na tyto odkazy, opouštíte naše webové stránky. Tyto webové stránky nekontrolujeme. Mají své vlastní zásady a postupy týkající se online ochrany osobních údajů a my neneseme odpovědnost za praktiky týkající se ochrany osobních údajů nebo za obsah těchto stránek. Abychom předešli pochybnostem, osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám, nejsou předmětem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran. Takový inzerent vás může také požádat o osobní údaje. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů inzerentů na našich webových stránkách. Našim partnerům a inzerentům však doporučujeme, aby přijali zásady ochrany osobních údajů, které splňují místní zákonné náležitosti.

10. Verze

Verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pochází ze zde 1. listopadu 2019. Tato verze prohlášení může být čas od času pozměněna. Navštívením našeho webu potvrzujete a přijímáte toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše další používání našich webových stránek po zveřejnění změn v Prohlášení o ochraně osobních údajů bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte.